Dự án

Kho lạnh Thủ Đức

Thiết kế thi công lắp kho bảo quản lạnh trữ đông âm -18 -25 bảo quản thịt bò nhập khẩu.
Bàn giao đi vào hoạt động kho lạnh tại Thủ Đức.

Các đối tác đã từng sử dụng dịch vụ của QTs

7
6
5
4
3
2
1
0943.666.265